Jerzy Siwecki

Jerzy Siwecki

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 22.02.1958

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958