Jerzy Świecimski

Jerzy Świecimski

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964