język filozofii

język filozofii

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967