język naturalny

język naturalny

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966