języki naturalne i sztuczne

języki naturalne i sztuczne

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966