/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                 v                             Warszawa, dnia 13.XII.1966 r.
    v          v          v          v          v          v          v            v                Pałac Kultury i Nauki

L. dz. SN/53/6224/66

 

      v    Wielce Szanowny Panie Profesorze!

      v     Chcielibyśmy powołać krajowe towarzystwo semiologiczne, któreby mogło stworzyć płaszczyznę dla współpracy uczonych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką semiologii. Stoimy przed zadaniem organizacji w roku 1967 Międzynarodowego Zjazdu Semiologicznego, którego program skupiłby się dookoła sześciu generalnych zagadnień: 1. Ogólna teoria znaku, 2. Języki naturalne i sztuczne, 3. Semiotyka sztuki, 4. Semiotyka zachowania się, 5. Semiotyka mitu, 6. Zoosemiotyka, zagadnienia patologii mowy itd.
    v     Przewidujemy, że Polskie Towarzystwo Semiotyczne mogłoby się stać członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Semiotycznego, które zostałoby powołane na planowanym przez nas kongresie.
    v    W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Profesora o wzięcie udziału w zebraniu, które odbędzie się 14 stycznia 1967 r., o godz. 12 w gabinecie Sekretarza Wydziału I PAN, P.K.i N., piętro XXI.
    v    Będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie udziału dostatecznie wcześnie, tak byśmy mogli zapewnić Panu Profesorowi hotel oraz przesłać delegację gwarantującą zwrot kosztów podróży.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/