/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

Toruń, 29 maja 1946 r.

Drogi Pani Romanie !

            Dziękuje serdecznie za list z 17 bm. i za wszystkie zawarte w nim wiadomości.
Rozprawa „O budowie obrazu” bardzo mnie interesuje i jednocześnie zamawiam w Akademji egzemplarz dla Seminarjum filozoficznego.

            Kolegę Elzenberga bardzo namawiam, aby wykończył artykuł dla „Studia Philosophica”, ale czuje w nim jakieś wewnętrzne opory. Może uda mi się jednak przekonać go do pisania. Martwię się wiadomością o zachorowaniu Edmunda, ale chyba do tego czasu już wrócił do zdrowia. Dla obojga ich serdeczne pozdrowienia. Mimo, iż dowiaduję się z listu Pańskiego, że „Ruch filozoficzny” na razie nie jest wznowiony, dopełniam nadal te wszystkie wiadomości, które od wybuchu wojny dla „Ruchu” gromadzę. Najchętniej zgłaszam swoją współpracę na terenie toruńskim dla Biblioteki Przekładów. Czy program wydawnictwa jest ustalony? Prof. Chmaj jest skazany na dwanaście lat katorgi i wywieziony w głąb Rosji. Żona jego wróciła do Krakowa, gdzie ma liczną rodzinę, ale adresu Jej nie znam.

Serdecznie dziękuję za odbitki sprawozdań z Akademji.-
Najlepsze wyrazy i serdeczny uścisk dłoni

T. Czeżowski

P.S. Czy wśród wspomnień pośmiertnych w „Przeglądzie Filoz”, o których Pan wspomina, jest mowa o Prof. Massoniusie ? Zmarł on w lipcu b.r. W ziemie wygłosiłem o Nim 10-minutowe wspomnienie w tutejszym radio i posłałem [wygłoszony?] tekst do „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie z propozycją zamieszczenia (Massonius był gorącym i czynnym działaczem Ruskie Armii). Otrzymałem jednak odpowiedź odmowną. Rękposiu z redakcji nie [???], jeżeliby więc Przegląd chciał z niego skorzystać, [???] jest do dyspozycji.

Czeżowski