Józef Wolski

Józef Wolski

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 23.02.1967