Jubileusz Twardowskiego

Jubileusz Twardowskiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923