kadencje wyborcze

kadencje wyborcze

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)