Kancelaria PAL

Kancelaria PAL

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936