/
EN

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

26.X.1936

Wielmożny Panie Profesorze! Kancelaria P.A.L. czekała na prezesa i zaniedbała wysłać list; stanie się to już dziś na skutek mego urgensu. Ale termin 31 bm uważamy już za ułożony, zaproszenia drukowane już się rozsyła. Sprowadzę pierwszorzędnych dyskutantów i taki skandal jak w Związku Lit. już się nie powtórzy. Oni chyba zjedzą Pana!
Szczególnie cieszy się nasza intelektualistka Nałkowska. Wprawdzie po XXX będzie pewien Kacenjamer ale to właściwie tych naszych sfer nie dotyczy. Więc niech Pan zrobi swoje veni vidi vici. Powitamy Pana serdecznie

Z wysokim poważaniem
n             i pozdrowieniami
   n               Karol Irzykowski

 

KARTKA POCZTOWA

NADAWCA
Karol Irzykowski
Warszawa
ul. 6 sierpnia 47
dom 8m8

Wielmożny Pan Profesor
Dr. Roman Ingarden
Lwów
ul. Zachariewicza 7