Karl Popper

Karl Popper

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza