karta ewidencyjna

karta ewidencyjna

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933