katar

katar

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926