katolicyzm

katolicyzm

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Władysława Witwickiego z 30.08.1926

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921