kiepski przekład

kiepski przekład

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939