kierownicze stanowiska

kierownicze stanowiska

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944