Kierownik zakładu logiki

Kierownik zakładu logiki

List od Romana Suszko z 15.02.1965