klęska filozofii

klęska filozofii

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935