koleżeńskość

koleżeńskość

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd