Kołomyja

Kołomyja

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928