komitet krakowski

komitet krakowski

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936