Komitet Nauk o Sztuce

Komitet Nauk o Sztuce

List od Ksawerego Piwockiego z 11.11.1964

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.03.1966