koncepcja istoty

koncepcja istoty

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970