koncepcja znaczeń

koncepcja znaczeń

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930