koncepcje sztuki

koncepcje sztuki

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967