konferencja w Jabłonnej

konferencja w Jabłonnej

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961