kongres filozoficzny

kongres filozoficzny

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934