Kongres w Amsterdamie

Kongres w Amsterdamie

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A