Kongres w Brukseli

Kongres w Brukseli

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963