Kongres w Rzymie

Kongres w Rzymie

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967