kongres w Wiedniu

kongres w Wiedniu

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968