kongresy międzynarodowe

kongresy międzynarodowe

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964