/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

POLSKA AKADEMIA NAUK                              c                              Warszawa, dn. 10.I. 1964 r.
SEKRETARZ WYDZIAŁU NAUKOWEGO

 

Obywatel
Prof.dr Roman Ingarden
Kraków

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Po zorientowaniu się w sytuacji widzę, że niewiele będę mógł uczynić w sprawach poruszonych przez Pana Profesora w liście z dnia 29 grudnia ub. r.
Zacznę chyba od tego, że rok 1964 nie przyniósł poprawy na odcinku dewizowym Wydziału, wręcz przeciwnie, otrzymaliśmy do dyspozycji na rok 64 sumę roku 63 obciętą o 30%. Tym samym przy pracowaniu planu wyjazdów zagranicznych na rok 64 musiano ustalić zasady rygorystycznie ograniczające wyjazdy delegacji na kongresy międzynarodowe do jednej osoby. W wypadku V Kongresu Estetyki, wybrano jako delegata prof. W.Tatarkiewicza, tym bardziej, że przemawiał za nim argument dodatkowy, jest on bowiem członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyków.
 v     Sytuacja powyższa nie wyklucza pomocy ze strony Wydziału I przy organizacji wyjazdu Pana Profesora i poparcia przez PAN starań prywatnych o paszport zagraniczny pańskiego Syna.
 v     Co do innych osób zainteresowanych Kongresem Estetyki nie umiem na razie wypowiedzieć się, ponieważ nie znam planów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które powinny lada moment wpłynąć do Wydziału celem skoordynowania delegacji na kongresy obu instytucji. Być może plan Ministerstwa uwzględnia wyjazd którejś z osób wymienionych przez Pana Profesora w piśmie.
 v     Nie mogę też, niestety, zobowiązać się do opłacenia składki kongresowej, nie mając bowiem wniosku nie stworzyliśmy rezerwy na te cele.
 v     Bardzo mnie przykro, że tak niewiele mogę uczynić dla Pana Profesora, ale sytuacja ogólna przekreśla wszelkie racje z powodu braku środków materialnych na realizację najbardziej uzasadnionych wniosków.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku
 v     St Żółkiewski
 v     /prof. dr Stefan Żółkiewski/