konkretyzacje dzieła literackiego

konkretyzacje dzieła literackiego

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931