konkurs Eugenie-Rignani

konkurs Eugenie-Rignani

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938