konstrukcje pojęciowe

konstrukcje pojęciowe

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938