konstytuująca czasowość

konstytuująca czasowość

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933