konsultacja

konsultacja

Wniosek o urlop z 29.03.1927