kontynuacja

kontynuacja

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.06.1969