kontynuacja współpracy

kontynuacja współpracy

List od Stefana Żółkiewskiego z 20.01.1966