kopia publikacji

kopia publikacji

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967