korekta pracy

korekta pracy

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923