koszty dzieła

koszty dzieła

List od Ireny Krońskiej z 04.03.1967