krąg Mukařovskiego

krąg Mukařovskiego

List od Jana Patočki z 16.02.1948