kraje demokratyczne

kraje demokratyczne

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938