kraje kapitalistyczne

kraje kapitalistyczne

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.02.1966