krakowski oddział Sekcji Estetyki PTF

krakowski oddział Sekcji Estetyki PTF

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969