krewny Ingardena

krewny Ingardena

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd